Nystartet selskap med masse erfaring

Daglig leder og eier av selskapet er siv.ing. Ole Petter Finess. Han har mer en 20 års erfaring som toppleder og tidligere utreder i kommunal sektor, men også 11-12 år som rådgiver fra privat virksomhet:
- Rådmann Fredrikstad kommune, 2014-2019
- Kommunalsjef for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling/kultur, miljø og byutvikling, 2010-2014
- Direktør for avdeling for byutvikling ved Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, 2008-2010
- Plankoordinator/Arealplansjef Fredrikstad kommune 1996-2007
- Rådgiver Kommunedata Øst-Norge, Norsk Informasjonsteknologi AS og NORGIT-Senteret AS, 1986-1996.

Selskapet samarbeider med en rekke tunge fagmiljøer og kan utføre både omfattende og enkle leveranser innenfor selskapets virkeområder.

Se arbeidsområder og kontaktinformasjon nedenfor!

Siv.ing. Ole Petter Finess (f. 1957)

Nyheter

13.12.20:
Styret i Elverum Vekst AS vedtar framlagt forslag til strategiplan for selskapet. Den første i rekken.

30.11.20:
Deltar som rådgiver og utreder i prosjektet "Kommunløkonomisk bærekraft i Rendalen kommune fram mot 2040". Flowit AS er hovedkontraktspart. Prosjektet vil pågå fram mot høsten 2021.

21.07.20:
Har nettopp inngått avtale om et hasteoppdrag for Narvik kommune ifm en skolestruktur-utredning. Rapport skal ferdigstilles innen 17.8.20. Deretter høringsrunde og til slutt saksframlegg for oppvekstutvalg, formannskap og kommunestyret.

Tidligere:
Finess Smart-rådgivning har inngått samarbeid med følgende selskaper:
- Smart Innovation Norway AS
- Nordic Smart House AS
- Flowit AS

Pågående arbeid akkurat nå:


> Bistand i prosjektet "Kommunaløkonomisk bærekraft for Rendalen kommune fram mot 2040": Demografiske analyser og befolkningsframskriving med bruk av KOMPAS

> Utarbeider prosjektforslag for Norsk Senter for sirkulærøknomi.

> Rådgivning, markedsføring og salg for Smart Innovation Norway

Firmaet tilbyr disse tjenestene:

> Befolkningsprognoser på kommune- og sonenivå (f.eks skolekretser), for optimal
   dimensjonering av kommunale tjenester (oppvekst, eldre mm)

> Prosjekt-/prosess-ledelse innenfor et vidt spekter av områder

> Prosessforbedring og generelt forbedrinsgarbeid, innovasjons-/endringsledelse

> Bærekraftig og smart by- og næringsutvikling, fra konseptutvikling til utbygging

> Planlegging etter plan- og bygningsloven

> Strategiutvikling for offentlige og private virksomheter

> IT-utvikling; fra strategiutforming til gjennomføring; funksjonsanalyser, krav-
   spesifisering, brukerinnvolvering, implementering

> Myndighetskontakt innen et bredt spekter av saksområder

> Veiledning-/støtte for toppledere og mellomledere i alle typer endringsprosesser

> Interimledelse/Management for hire, på toppledernivå

> Styrearbeid i alle typer virksomheter

Bærekraftige og smarte løsninger for samfunn og virksomheter!

CV og referanser


Etter 37 år i både offentlig og privat sektor, både som faglig medarbeider, mellomleder og toppleder, har jeg en fyldig og meget solid CV.

Jeg har også svært gode referanser som gjerne tar en prat om meg som fagperson, kollega og menneske.

Dersom CV med referanser ønskes tilsendt, velg Kontaktinformasjon i menyen øverst for å finne emailadresse og telefonnummer, evt for å fylle ut kontaktskjema.

Utsikt fra hyttekontoret ved Harrsjøen i Øvre Rendal

Aktuelle lenker


Firmaet har egen Facebook-side som du finner her: Finess Smart-rådgivning

Samarbeidspartnere:

Flowit AS

Nortra AS (smittevern)

Nordic Smart House

Smart Innovation Norway

Kompas (Cowi)

 

Om firmaet


Eier/daglig leder: Siv.ing. Ole Petter Finess
Organisasjonsnummer: 825 688 722.
Firmaet utfører mva-pliktige tjenester.

Adresse:
Jens Meinichsgate 8
1630 Gamle Fredrikstad