Nyheter

13.06.2020:
I begynnelsen av mars ble jeg kontaktet av Nortra AS for å bistå i arbeidet med å skaffe og tilby smittevernprodukter til offentlige helseaktører. Et nødvendig og vellykket arbeid hvor Nortra As sitt avdelingskontor i Kina med 16 ansatte gjorde en formidabel jobb med å etablere kontakter med seriøse produsenter. Arbeidet resulterte blant annet i leveranseavtale med Sykehusinnkjøp HF og en rekke store og små kommuner. Se web-side:https://www.smartsmittevern.com/

Har også innledet et samarbeid med firmaet Nordic Smart House AS som har et banebrytende og patentert konsept for modulboliger som både er meget rimelig og svært miljø- og energivennlig. En ypperlig løsning for kommuner som ikke vil eller kan binde opp kapital i boliger for eldre og andre trengende. Er Tek17-godkjent som eneste modulboligleverandør i Norge. Se https://www.nordicsmarthouse.no/

Siden august 2019 har jeg «hospitert» hos Smart Innovation Norway, avdeling for Smarte byer og samfunn, som har bidratt til å hold meg faglig oppdatert innen et område jeg brenner for. Har nettopp startet arbeidet i tråd med inngått samarbeidsavtale med selskapet. Her kan du lese mer om Smart Innovation Norway: https://www.smartinnovationnorway.com/

Var tidlig på 1990-tallet prosjektleder og produktansvarlig for utvikling og salg av KOMPAS (kommunenes plan- og analysesystem) i kommunemarkedet. Befolkningsprognoser både på kommunenivå og sonenivå (f.eks skolekretser), samt dimensjonering av kommunale tjenester, var mitt spesialområde. Nå tilbyr jeg mine tjenester knyttet til KOMPAS-systemet, som eies av Cowi og hvor produktansvarlig sitter i Fredrikstad. Mange kommuner opplever nå at rammene er ytterligere trange. Da er det behov for en grundig gjennomgang av strukturen og lokaliseringen av tjenestetilbudet. Se https://forum.kompas.no/

En viktig jobb i vår har vært arbeidet med strategiplan for det nyopprettede Elverum Vekst AS. Sammen med ledelsen og de ansatte i selskapet er vi nå snart klar for å levere et utkast til styret i selskapet, hvor jeg personlig er styreleder. Senere i høst skal vi også involvere vår eier, representert ved formannskapet i Elverum kommune, som også er selskapets generalforsamling.

06.04.2020:
Finess Smart-rådgivning har i dag inngått samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway. 

07.03.2020:
Finess Smart-rådgivning har innledet samarbeid med Flowit AS, et Fredrikstad-basert selskap som arbeider med prosessforbedringer i både offentlig og privat sektor, med bl.a Lean-metodikk. Flowit AS var gaselle-bedrift i 2019. Her kan du lese mer om selskapet, deres forretningsområder og aktuelle referanser: Flowit

Pågående arbeid akkurat nå:


> Strategiutvikling for Elverum Vekst AS

> Forberedende arbeider for etablering av Science Park, Terningen Arena, Elverum

> Inngåelse av samarbeidsavtaler med spennende aktører innen FOU og rådgivning -
   oppdatering kommer!

FNs bærekraftsmål - en ledetråd for firmaets arbeid

Firmaet tilbyr disse tjenestene:

> Befolkningsprognoser på kommune- og sonenivå (f.eks skolekretser), for optimal
   dimensjonering av kommunale tjenester (oppvekst, eldre mm)

> Prosjekt-/prosess-ledelse innenfor et vidt spekter av områder

> Prosessforbedring og generelt forbedrinsgarbeid, innovasjons-/endringsledelse

> Bærekraftig og smart by- og næringsutvikling, fra konseptutvikling til utbygging

> Planlegging etter plan- og bygningsloven

> Strategiutvikling for offentlige og private virksomheter

> IT-utvikling; fra strategiutforming til gjennomføring; funksjonsanalyser, krav-
   spesifisering, brukerinnvolvering, implementering

> Myndighetskontakt innen et bredt spekter av saksområder

> Veiledning-/støtte for toppledere og mellomledere i alle typer endringsprosesser

> Interimledelse/Management for hire, på toppledernivå

> Styrearbeid i alle typer virksomheter

Bærekraftige og smarte løsninger for samfunn og virksomheter!

CV og referanser


Etter 37 år i både offentlig og privat sektor, både som faglig medarbeider, mellomleder og toppleder, har jeg en fyldig og meget solid CV.

Jeg har også svært gode referanser som gjerne tar en prat om meg som fagperson, kollega og menneske.

Dersom CV med referanser ønskes tilsendt, velg Kontaktinformasjon i menyen øverst for å finne emailadresse og telefonnummer, evt for å fylle ut kontaktskjema.

Utsikt fra hyttekontoret ved Harrsjøen i Øvre Rendal

Aktuelle lenker


Firmaet har egen Facebook-side som du finner her: Finess Smart-rådgivning

Samarbeidspartnere:

Flowit AS

Nortra AS (smittevern)

Nordic Smart House

Smart Innovation Norway

Kompas (Cowi)

 

Om firmaet


Organisasjonsnummer: 922046719 (enkeltpersonsforetak).
Firmaet utfører mva-pliktige tjenester.

Adresse:
Jens Meinichsgate 8
1630 Gamle Fredrikstad