Nyheter

30.11.20:
Deltar som rådgiver og utreder i prosjektet "Kommunløkonomisk bærekraft i Rendalen kommune fram mot 2040". Flowit AS er hovedkontraktspart. Prosjektet vil pågå fram mot høsten 2021.

21.07.20:
Har nettopp inngått avtale om et hasteoppdrag for Narvik kommune ifm en skolestruktur-utredning. Rapport skal ferdigstilles innen 17.8.20. Deretter høringsrunde og til slutt saksframlegg for oppvekstutvalg, formannskap og kommunestyret.

Tidligere:
Finess Smart-rådgivning har inngått samarbeid med følgende selskaper:
- Smart Innovation Norway AS
- Nordic Smart House AS
- Flowit AS

Pågående arbeid akkurat nå:


> Bistand i prosjektet "Kommunaløkonomisk bærekraft for Rendalen kommune fram mot 2040": Demografiske analyser og befolkningsframskriving med bruk av KOMPAS

> Strategiutvikling for Elverum Vekst AS er i sluttfasen.

> Rådgivning, markedsføring og salg for Smart Innovation Norway

Firmaet tilbyr disse tjenestene:

> Befolkningsprognoser på kommune- og sonenivå (f.eks skolekretser), for optimal
   dimensjonering av kommunale tjenester (oppvekst, eldre mm)

> Prosjekt-/prosess-ledelse innenfor et vidt spekter av områder

> Prosessforbedring og generelt forbedrinsgarbeid, innovasjons-/endringsledelse

> Bærekraftig og smart by- og næringsutvikling, fra konseptutvikling til utbygging

> Planlegging etter plan- og bygningsloven

> Strategiutvikling for offentlige og private virksomheter

> IT-utvikling; fra strategiutforming til gjennomføring; funksjonsanalyser, krav-
   spesifisering, brukerinnvolvering, implementering

> Myndighetskontakt innen et bredt spekter av saksområder

> Veiledning-/støtte for toppledere og mellomledere i alle typer endringsprosesser

> Interimledelse/Management for hire, på toppledernivå

> Styrearbeid i alle typer virksomheter

Bærekraftige og smarte løsninger for samfunn og virksomheter!

CV og referanser


Etter 37 år i både offentlig og privat sektor, både som faglig medarbeider, mellomleder og toppleder, har jeg en fyldig og meget solid CV.

Jeg har også svært gode referanser som gjerne tar en prat om meg som fagperson, kollega og menneske.

Dersom CV med referanser ønskes tilsendt, velg Kontaktinformasjon i menyen øverst for å finne emailadresse og telefonnummer, evt for å fylle ut kontaktskjema.

Utsikt fra hyttekontoret ved Harrsjøen i Øvre Rendal

Aktuelle lenker


Firmaet har egen Facebook-side som du finner her: Finess Smart-rådgivning

Samarbeidspartnere:

Flowit AS

Nortra AS (smittevern)

Nordic Smart House

Smart Innovation Norway

Kompas (Cowi)

 

Om firmaet


Organisasjonsnummer: 922046719 (enkeltpersonsforetak).
Firmaet utfører mva-pliktige tjenester.

Adresse:
Jens Meinichsgate 8
1630 Gamle Fredrikstad